foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
UWAGA! Z powodu awarii starej witryny naszej szkoły aktualnie pracujemy nad nową. Przepraszamy za utrudnienia :-)

Szkoła Podstawowa w Lipnie

im. WOJSKA POLSKIEGO - ul.Powstańców Wlkp. 68, 64-111 Lipno, tel. 65 534 02 59, sp_lipno@o2.pl

11 lutego 2019 roku podsumowaliśmy wyniki ogólnopolskich konkursów przedmiotowych, w których udział wzięli uczniowie naszej szkoły. Na szczególne wyróżnienie zasługują ZOFIA KOCZOROWSKA, uczennica klasy VII b, która zajęła wysokie, 14 miejsce,  w skali ogólnopolskiej w konkursie matematycznym „Olimpus” oraz JĘDRZEJ WOJCIECHOWSKI, uczeń klasy V a, który uplasował się na 4 miejscu w województwie wielkopolskim w Ogólnopolskim Konkursie „Alfik Humanistyczny”. Swoje dyplomy odebrali również pozostali uczestnicy Ogólnopolskiego Konkursu „Olimpus” z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i przyrody oraz uczestnicy Ogólnopolskiego Konkursu „Alfik Humanistyczny”.

Udział w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych „Olimpus” to ciekawe urozmaicenie zajęć lekcyjnych i okazja do wykorzystania zdobytej wiedzy. W jesiennej edycji do konkursów z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i przyrody przystąpiło łącznie 54 uczniów z klas IV – VIII. Niektórzy sprawdzili swoją wiedzę z kilku dziedzin.

„Olimpus” promuje uczniów wykazujących zainteresowania różnymi dziedzinami i posiadających wszechstronną wiedzę. Olimpiady przedmiotowe sprawdzają stan wiedzy uczniów na poziomie ogólnopolskim przez zewnętrzną komisję egzaminacyjną. Uczniowie o najlepszych wynikach w skali kraju otrzymują dyplomy laureata.

W Ogólnopolskim Konkursie „Alfik Humanistyczny” sprawdzającym umiejętność czytania ze zrozumieniem, a także wiedzę z gramatyki, literatury i kultury języka polskiego udział wzięło 26 uczniów naszej szkoły z klas IV – VII i 3 gimnazjum.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do zmierzenia się z wyzwaniem w przyszłym roku szkolnym.

Szkolni organizatorzy

aldona podsumowanie

Copyright © 2019 SP LIPNO Rights Reserved.