foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Lipnie. Dziękujemy za odwiedzenie naszej witryny :-)

Szkoła Podstawowa w Lipnie

im. WOJSKA POLSKIEGO - ul.Powstańców Wlkp. 68, 64-111 Lipno, tel. 65 534 02 59, sp_lipno@o2.pl

Słyszę i zapominam.

Widzę i pamiętam.

Robię i rozumiem.”

Konfucjusz

Amerykański pedagog i nauczyciel, Edgar Dale zbadał ile wiedzy (procentowo) przyswajają ludzie kiedy wystawieni są na różne sposoby jej przekazywania i przedstawił ją w formie stożka. Zazwyczaj zapamiętujemy:

  • 5% tego co słyszymy (wykład)
  • 10% tego co czytamy (lektura, czytanie)
  • 20% tego co widzimy (oglądanie obrazków i filmów - metody audiowizualne)
  • 30% tego co widzimy i słyszymy (obserwowanie pokazów i doświadczeń)
  • 50% tego co mówimy i piszemy (grupa dyskusyjna)
  • 70% tego, co robimy (działanie, odgrywane scenek)
  • 90% tego co robimy (nauczanie innych, natychmiastowe wykorzystanie dobytej wiedzy)

Powyższe badanie wskazuje na to, że najwięcej zapamiętujemy i przyswajamy, kiedy aktywnie uczestniczymy w procesie nauczania i uczenia się. Innymi słowy, kiedy angażujemy jak największą ilość naszych zmysłów w interakcji z nauczycielem i innymi uczniami.

W naszej szkole staramy się korzystać z powyższej metody realizując materiał nauczania z plastyki poprzez organizację zajęć lekcyjnych na zasadzie warsztatów. Podczas nich uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę w pracach manualnych. Sami organizują warsztat pracy, planują zadania oraz kolejne etapy pracy. Uczą się również gospodarować czasem w taki sposób, by podjęte zadania zostały sfinalizowane. Niejednokrotnie towarzyszą temu radość i satysfakcja. Czasami uczniowie samych siebie zaskakują tym, co potrafią zrobić, a nawet śmiało można by powiedzieć „wyczarować” własnymi rękami. Bywa też i tak, że podglądając co robią koledzy obok w ławce uczymy się od siebie nawzajem. Nie tylko na lekcjach plastyki korzystamy z warsztatów. Na zajęciach, np. religii, łączymy tę metodę z pracą w grupach. Wtedy uczymy się, dodatkowo, współpracy, planowania zadań nie dla jednej osoby, ale dla całego zespołu, wzajemnego doceniania się. Niewątpliwie najbardziej przekonującym argumentem tego sposobu pracy dla nauczyciela jest radość jaką dostrzega on na twarzy swoich uczniów. Miło jest kiedy nauczyciel kończąc lekcję słyszy: „już dzwonek…!”, bo niektórzy jeszcze posiedzieliby i popracowali dalej.

Justyna Sędłak

Copyright © 2019 SP LIPNO Rights Reserved.