foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Lipnie. Dziękujemy za odwiedzenie naszej witryny :-)

Szkoła Podstawowa w Lipnie

im. WOJSKA POLSKIEGO - ul.Powstańców Wlkp. 68, 64-111 Lipno, tel. 65 534 02 59, sp_lipno@o2.pl

Nieustanny rozwój cywilizacji, techniki i gospodarki stwarza ogromne zapotrzebowanie na dobrych ekonomistów, informatyków, a więc osoby obdarzone umiejętnością logicznego myślenia, czy też innymi zdolnościami matematycznymi potrafiących wykorzystać wiedzę zdobytą w czasie swej edukacji w praktyce. Zachodzi więc konieczność przygotowania uczniów do tej roli już od najwcześniejszych lat. Czasami wystarczy ukryte w nich zdolności odkryć, czasem pogłębić, zainteresowania matematyczne. Służyć temu mają zajęcia organizowane w ramach projektu unijnego realizowanego w naszej szkole „Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno”. A jest nimi kółko matematyczne „Mały Pitagoras”, na które uczęszczają uczniowie klasy VA. Znalazły się w nim treści dostosowane do programu nauczania matematyki w klasie piątej, a także wykraczające poza program. Stopień trudności zadań jest sprawą subiektywną, więc każdy znajdzie odpowiednie zadania dla siebie. Uczymy się przez zabawę, na zajęciach panuje „luz”, akceptujemy śmiech i wspólne rozwiązywanie wielu problemów, oczywiście matematycznych.

Zatem koło matematyczne przeznaczone jest dla uczniów zdolnych, ambitnych i tych, którzy pragną poszerzyć wiadomości zdobyte na lekcjach matematyki. Założeniami programu jest rozwijanie uzdolnień uczniów, poszerzanie wiadomości i umiejętności, motywacja do samodzielnego pogłębiania wiedzy, przygotowanie do konkursów matematycznych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu 1 godzinę lekcyjną. Uczestnicy mogą też przychodzić na konsultacje indywidualne, co robią z chęcią, bo zajmowanie się matematyką może być przyjemne i fascynujące właśnie dlatego, że trzeba wykonać bardzo duży wysiłek intelektualny i ciężko pracować, a jednocześnie dobrze się przy tym bawić.

Izabela Kaczmarek

matma5a

Copyright © 2019 SP LIPNO Rights Reserved.