DZIECIĘCA AKADEMIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

DZIECIĘCA AKADEMIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Pierwsze zajęcia Dziecięcej Akademii Wiedzy i Umiejętności
Rozwiązywanie sudoku, układanie tangramów, kolorowanie bloksów czy kreatywne wycinanki – za
pomocą tych metod można utrwalać matematyczną wiedzę i rozwijać przedmiotowe umiejętności.
Przekonały się o tym dzieci z klas drugich i trzecich z naszej szkoły, które 19 października wzięły udział
w pierwszych zajęciach Dziecięcej Akademii Wiedzy i Umiejętności. Ten projekt prowadzony jest we
współpracy Akademią Nauk Stosowanych w Lesznie. Zajęcia – prowadzone w luźniejszej atmosferze niż
podczas lekcji – mają na celu rozwijanie zainteresowań naukami ścisłymi i pokazanie praktycznych
zastosowań zdobywanej wiedzy. Zaangażowanie uczniów w wykonywanie różnorodnych zadań pokazało,
że to potrzebna inicjatywa.