,,EDUKACJA Z WOJSKIEM”

,,EDUKACJA Z WOJSKIEM”

Na terenie naszej szkoły odbyły się zajęcia w ramach projektu ,,Edukacja z wojskiem”, których głównym celem było podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków, umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych.