Aktualności

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Lipnie. Dziękujemy za odwiedzenie naszej witryny :-)

Szkoła Podstawowa w Lipnie

im. WOJSKA POLSKIEGO - ul.Powstańców Wlkp. 68, 64-111 Lipno, tel. 65 534 02 59, sp_lipno@o2.pl

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach: od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:
do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły, do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie

Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

W tym miesiącu świętowaliśmy setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. „Był On niezwykłym darem Boga dla Kościoła i świata” - jak powiedział obecny Ojciec Święty – Franciszek. Jego ziemska pielgrzymka, która rozpoczęła się 18 maja 1920 r. w Wadowicach i zakończyła się przed piętnastu laty w Rzymie, była przepełniona zachwytem wobec życia, nad tajemnicą Boga, świata i człowieka. W świetle miłosiernej miłości Boga Jan Paweł II potrafił ukazać niepowtarzalność i piękno powołania kobiet i mężczyzn, rozumiał potrzeby dzieci, młodzieży i dorosłych. Nasi rodzice i dziadkowie byli świadkami Jego Wielkiego Pontyfikatu. Niektórzy z nich doskonale pamiętają te chwile, kiedy odchodził do domu Ojca. Także i My dzisiaj możemy i chcemy tego doświadczyć, poznając jego życie i nauczanie. Mimo zdalnego nauczania udało nam się to, chociaż po części, dzięki ostatnim katechezom. W naszej szkole uczciliśmy również pamięć JP II realizując zadanie z plastyki, które polegało na przygotowaniu portretu Papieża Polaka. Choć zadanie nie było łatwe powstało dużo bardzo dobrych prac, a niektóre z nich były, po prostu, zachwycające. Myślę, że wielu uczniów jest dumnych ze swej pracy, a rodzice, niejednokrotnie po raz pierwszy, mogli zobaczyć jakie zdolności posiadają ich dzieci. Człowiek uczy się najwięcej wtedy, gdy próbuje rzeczy trudnych , ale wtedy trzeba od siebie wymagać. „Musicie od siebie wymagać, choćby inni od Was nie wymagali” – tak właśnie .nauczał Jan Paweł II- dziękujemy Ci Ojcze Święty.

Justyna Sędłak

JANPAWEL 800x450

czytaty1

Tydzień Bibliotek organizowany od 2004 roku przez tysiące polskich bibliotek w dniach 8-15 maja, połączony jest jednocześnie z Dniem Bibliotekarza.

W tym roku podczas epidemii, hasło Tygodnia Bibliotek „Zasmakuj w Bibliotece”, nabiera szczególnego znaczenia.

Jego autorem jest MariuszNakielny, starszy kustosz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni, który uzasadniania wybór w następujący sposób:

„Zasmakuj w bibliotece, bo książką warto się delektować, smakujmy słowa, ciągle i wciąż od nowa. Korzystajmy z kalejdoskopu ofert dla naszych najważniejszych gości Czytelników, by każdy z nich znalazł w bibliotece łakomy literacki kąsek. To dla was entuzjastów literatury i kultury jesteśmy.”

Podczas Światowego Dnia Książki zachęcałyśmy uczniów, aby wzięli udział w akcji: Zostań w domu - pokaż co czytasz.

Teraz przestawiamy zdjęcia, które do nas napłynęły.

Jednocześnie przypominamy, że to nie koniec zabawy z książką. Czekamy na memy związane z biblioteką, książką, czytaniem. Oto propozycja:

czytaty2

Źródło: lustrobiblioteki.pl

            Dematywatory.pl

            sbp.pl

                                                                                                                      Dorota Grochowa

                                                                                                                      Anna Markiewicz

czytaty 800x450

 

robolapa 600x338

Które z dzieci nie chciałoby mieć własnej robołapy?

Członkowie Klubu Młodego Odkrywcy z klasy IIB już je mają.

Z Kopernikiem wszystko jest do zrobienia! Tym razem Wojtek z Wytwórni, w ramach swojego

cyklu związanego z majsterkowaniem, postanowił pokazać, jak w prosty sposób przygotować

robołapę z kartonu, paru słomek i sznurka.

Jak już wykonacie robołapkę, to w prosty sposób możecie przekonać się, jak działają mięśnie

człowieka. A robołapka pomoże Wam w dobie pandemii nie dotykać zakażonych rzeczy.


Tutaj można zapisać się na warsztaty prowadzone przez Wojtka. Nie ma ograniczeń wiekowych:

https://www.youtube.com/watch?v=bWOp05huG2sTo proste, zobaczcie sami!

Opiekun: I.Kaczmarek

annamaj

1, 2 i 3 maja to szczególnie ważne daty w historii Polski. Ale czy tak naprawdę wszyscy wiemy, dlaczego świętujemy? Warto przypomnieć sobie, skąd wzięły się święta majowe. Dlaczego je świętujemy i komu je zawdzięczamy?

1 maja: Święto Pracy – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy

Międzynarodowe Święto Pracy zostało ustanowione przez Drugą Międzynarodówkę w 1891 r. dla upamiętnienia wcześniejszego o pięć lat protestu robotników w Chicago, krwawo stłumionego przez policję. W II Rzeczpospolitej obchody 1 Maja, organizowane przez Polską Partię Socjalistyczną, stanowiły wyraz protestu przeciwko systemowi. Po wojnie zaś przeobraziły się w propagandowy rytuał, mający system legitymizować. W latach 80. nielegalne demonstracje pierwszomajowe organizowała w opozycji do oficjalnych obchodów podziemna Solidarność. Dziś 1 maja jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W wielu miejscowościach odbywają się marsze i okolicznościowe uroczystości.

2 maja: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Dzień Flagi obchodzimy na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalonej przez Sejm 20 lutego 2004 r.

Polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Są odwzorowaniem barw chorągwi polskiej, czyli oficjalnego symbolu państwa od średniowiecza: białego orła na czerwonym tle. Warto wiedzieć, że kolor czerwony na naszej fladze to karmazyn (do 1927 r. cynober), a biały jest srebrnobiały – nie śnieżnobiały.

3 maja: Święto NarodoweTrzeciego Maja – 228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Konstytucja 3 Maja była pierwszą pisaną konstytucją w Europie i drugą – po amerykańskiej – na świecie, regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Uchwalony 3 maja 1791 r. akt prawny powstał przy współpracy posłów Sejmu Wielkiego i wspierającego ich środowiska, zawierał wizję i program budowy nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Konstytucja 3 maja m.in. zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz zapewniła chłopom ochronę państwa. Konstytucja zniosła też formalnie liberum veto.

                                                                                                                      Źródło: ore.edu.pl

                                                                                                                      Anna Markiewicz

Obchodzone na całym świecie 23 kwietnia święto książki wywodzi się z Katalonii, a po raz pierwszy zorganizowano je w 1926 roku. Jest to ważna data w historii literatury światowej: data śmierci Cervantesa, urodzin i śmierci Szekspira, a także śmierci Inki Garcilasa de la Vegi. Zgodnie z tradycją katalońską tego dnia mężczyźni obdarowują swoje partnerki czerwoną różą, a one darują im książkę. W 1995 roku UNESCO ogłosiła 23 kwietnia Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich.

W Polsce w dniach wokół daty 23 kwietnia w sposób szczególny mówi się i pisze o książkach, organizowane są imprezy, konkursy i inne wydarzenia związane z książką i czytaniem. W księgarniach odbywają się już tradycyjnie: weekendy z różą, a w tysiącach bibliotek spotkania i warsztaty. Dyskusja o książce, o wielkiej przyjemności czytania i jego niezwykłej, wszechstronnej roli dla naszego rozwoju zadomowiła się w przestrzeni publicznej i zajęła swoje należne miejsce.

W tym roku jednak wiosna wita nas w sposób szczególnie niewesoły. Jednak, pozostając w domu, też możemy celebrować to piękne święto z dobrą książką w dłoniach! Zachęcamy Was, drodzy uczniowie, abyście pokazali nam, co czytacie, po jaką książkę może wróciliście po wielu latach? Ogłaszamy akcję:

Zostań w domu, pokaż co czytasz!

W ramach tej akcji prosimy Was, abyście przesłali nam zdjęcie z książką, którą aktualnie czytacie. Możecie napisać kilka zdań na jej temat, aby zachęcić koleżanki i kolegów do przeczytania. Zdjęcia możecie przesyłać na maile: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

„Bardziej niż kiedykolwiek, w czasach, gdy większość szkół na całym świecie jest zamknięta, a ludzie pozostają zamknięci w domach, moc książek powinna być wykorzystywana do walki z izolacją, wzmacniania więzi między ludźmi, poszerzania horyzontów, stymulowania naszych umysłów i kreatywności. Czytając i obchodząc Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 2020 możemy otworzyć się na innych pomimo dystansu i podróżować dzięki wyobraźni. UNESCO będzie dzielić się cytatami, wierszami i wiadomościami, aby symbolizować potęgę książek i zachęcać do czytania w jak największym stopniu. Tworząc poczucie wspólnoty poprzez wspólne odczyty i wspólną wiedzę, czytelnicy na całym świecie mogą się łączyć i wzajemnie pomagać w ograniczaniu samotności związanej z kwarantanną. W takich okolicznościach zapraszamy uczniów, nauczycieli, czytelników z całego świata, a także branżę książkową i biblioteki do wyrażenia zamiłowania do czytania. Zachęcamy do dzielenia się informacjami z innymi poprzez FACEBOOK #StayAtHome i #WorldBookDay.”

„Gdy się ktoś zaczyta, zawsze się czegoś nauczy, albo zapomni, co mu dolega, albo zaśnie – w każdym razie wygra” – te słowa polskiego noblisty Henryka Sienkiewicza są obecnie bardzo na czasie. Aby ograniczyć rozwój epidemii koronawirusa, zostańmy w domach i czytajmy!

Anna Markiewicz

Dorota Grochowa

Źródło:

https://en.unesco.org/commemorations/worldbookday

https://www.nowaera.pl/o-nas/aktualnosci/-teraz-czas-na-czytanie-wspieramy-akcje-fundacji-powszechnego-czytania

22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi.

aziemia1

Jest to coroczna, wiosenna akcja, która ma uświadamiać nam wszystkim, jak kruchy jest ekosystem planety Ziemi oraz promować postawy proekologiczne. Po raz pierwszy Dzień Ziemi obchodzono pięćdziesiąt lat temu, w roku 1970, w Stanach Zjednoczonych. Tego dnia tysiące szkół i uniwersytetów amerykańskich zorganizowało masowe protesty przeciwko niszczeniu środowiska naturalnego. W roku 1990 ideę świętowania Dnia Ziemi podjęto w ponad 140 krajach na świecie, także w Polsce.

Motywem przewodnim obchodów Dnia Ziemi w 2020 roku jest hasło "Działania na rzecz ochrony klimatu". Jego celem jest zaakcentowanie wyzwań związanych

z niekorzystnymi zmianami klimatycznymi zachodzącymi na Ziemi. Niestety, w tym roku, ze względu na pandemię, żadne masowe wydarzenia, mające na celu ochronę zasobów naszej planety, nie mogą się odbyć. Ale paradoksalnie właśnie teraz Ziemia dostaje od nas wiele cenniejszych prezentów. To, że ze względu na sytuację epidemiologiczną ograniczamy naszą działalność i ruchliwość, daje Ziemi zdrowy oddech.

W naszej szkole rokrocznie organizowaliśmy obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi. W bieżącym roku nie jest to możliwe. Pamiętajmy jednak, że nawet przebywając w domu, codziennie możemy wspierać naszą planetę. Oto krótka „ściąga” zachowań proekologicznych:

aziemia2

OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ!

Gaś światło kiedy wychodzisz z pokoju, wyłączaj telewizor, radio, komputer, gdy już nie będziesz z nich korzystał.

aziemia3

OSZCZĘDZAJ WODĘ!

Zakręcaj wodę w kranie kiedy myjesz zęby. Bierz raczej krótki prysznic, niż kąpiel. Dokręcaj krany.

aziemia4

SEGREGUJ ODPADY!

Zawsze wrzucaj odpady do odpowiednich pojemników. W ten sposób ograniczasz ich ilość.

Posegregowane odpady to cenne surowce wtórne, które można ponownie wykorzystać.

aziemia5

NIE ŚMIEĆ!

Zwracaj uwagę innym, gdy śmiecą. Sprzątaj po swoim psie gdy wychodzisz z nim na spacer.

W ten sposób dbasz o czystość swojego otoczenia!

aziemia6

NIE ZANIECZYSZCZAJ POWIETRZA!

Staraj się korzystać z ekologicznych środków transportu.

Jeśli masz do pokonania krótki dystans, idź na piechotę lub jedź rowerem. Nie pal śmieci.

aziemia7

NIE WYRZUCAJ RZECZY, KTÓRE MOŻNA WYKORZYSTAĆ!

Jeśli nie korzystasz już ze swoich zabawek, gier, książek –

zamiast je wyrzucić pomyśl, może jest ktoś inny, komu mogłyby się przydać.

W ten sposób możesz sprawić komuś przyjemność!

Przyczyniasz się także do ochrony zasobów środowiska naturalnego!

aziemia8

OSZCZĘDZAJ PAPIER!

Używaj dwóch stron kartki papieru do pisania lub rysowania.

Nie wyrywaj niepotrzebnie kartek z zeszytów.

W ten sposób chronisz drzewa (z których robiony jest papier) przed wycinaniem i wytwarzasz mniej śmieci!

aziemia9

BĄDŹ ŚWIADOMYM KONSUMENTEM!

Zwracaj uwagę na to co kupujesz. Czy produkty te są oznakowane symbolami, które świadczą o ich wpływie na środowisko naturalne (np. opakowanie nadające się do recyklingu, produkt bezpieczny dla warstwy ozonowej, nie testowane na zwierzętach itp.). Rezygnuj z zakupu produktów, które są ci zbędne. W ten sposób chronisz środowisko naturalne!

Jak chronić naszą planetę Ziemię podpowiada też bajka „Ekologiczny dom”, której obejrzenie polecam wszystkim młodszym uczniom naszej szkoły. Oto link do niej: https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs

M.Bamburowicz-Węglarska

 

ziemia1

 

Międzynarodowy Dzień Matki Ziemito święto obchodzone corocznie 22 kwietnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2009 roku. Celem tych obchodów jest zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie niesie szybki rozwój cywilizacji i naruszenie równowagi między człowiekiem a środowiskiem. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje.

Jeśli wszyscy się zaangażujemy i będziemy podejmować nawet niewielkie kroki, razem możemy doprowadzić do dużych zmian!

ziemia3

Dzień Ziemi musimy celebrować każdego dnia, ponieważ nie mamy już czasu, aby obchodzić go tylko raz do roku. Co możesz zmienić już teraz?

 1. Dzień bez samochodu.
 2. Segreguj śmieci.
 3. Kupuj do własnego pojemnika.
 4. Idź na zakupy z własną torbą.
 5. Kupuj świadomie.
 6. Naprawiaj zamiast wyrzucać.
 7. Zastąp chemiczne środki własnoręcznie przygotowanymi produktami.
 8. Nie marnuj i nie wyrzucaj jedzenia.
 9. Kupuj produkty od lokalnych dostawców i jedz sezonowo. 
 10. Ogranicz spożycie mięsa.
 11. Pij wodę z kranu.
 12. Szukaj wielorazowych zamienników.

ziemia4

Dzień Matki Ziemi to dobry pretekst, aby cały rok był naszym „zielonym zobowiązaniem”, a nie tylko na 22 kwietnia! 

                                                                                                     Źródło:

                                                                                                     wikipedia.pl

                                                                                                     ofeminin.pl

Anna Markieiwcz

Zajączek

jest symbolem świąt wielkanocnych. Przede wszystkim jest zwiastunem nadchodzącej wiosny.

Kiedy przychodzi zając wielkanocny?

Istnieje wiele dat, w których może przybyć do Was zając wielkanocny. W Niemczech, Austrii, a także w niektórych rejonach Polski jest to niedzielny poranek, ale są rejony, gdzie dzieci otrzymują słodkie podarunki już w Wielki Czwartek.  Wtedy pociechy po śniadaniu biegną do swoich pokojów i szukają prezentów wielkanocnych. Czasem słodycze i drobne podarki chowane są przez zajączka w ogrodzie.

Wiem, że dzisiaj kicał po gminie Lipno ZAJĄCZEK w towarzystwie PANI WIOSNY i sprawił Wam ogromną radość.

A oto zajączki ze skarpetki i zajączki z serwetki wykonane na lekcjach online w naszej wirtualnej szkole. Są przepiękne.

WESOŁYCH ŚWIĄT!

Uczniowie II B i III B

PRACAZAJEC 800x450

I trochę wiosny, bo bociany już przyleciały.

bociek 800x450

Witamy wszystkich, my  KMO-wcy!

Przed świętami nie może zabraknąć eksperymentów z jajkami, które przygotowała dla nas i dla Was animatorka z Centrum Nauki Kopernik z Warszawy.

Może uda Ci się przygotować takie jajka na stół świąteczny. My już eksperymentowaliśmy w naszych domach.

 

Oto krótki film:

http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/eksperymentuj-w-domu/wzorki-na-jajkach/

 

Smacznego! Niech KMOc będzie z Wami!

Opiekunki KMO: I.Kaczmarek i Katarzyna Frach

JAJO 800x450

 

Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, to oni są teraz na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Wszyscy są im teraz bardzo wdzięczni. Zewsząd płyną podziękowania i słowa wsparcia. Ostatnio sieć podbija akcja „Kartka dla Medyka” zainicjowana przez nauczycieli. Przepiękne kartki podczas lekcji plastyki online przygotowali również uczniowie z klasy IIb i IIIb z naszej szkoły.

I.Kaczmarek, K.Frach

OTO KARTKI Z KLASY II B

ratownicy2b 800x450

A TO KARTKI Z KLASY III B

ratownicy3b 800x450

medycy

Światowy Dzień Zdrowia to święto tych, którzy z ogromną cierpliwością dbają o nasze zdrowie i przynoszą ulgę w cierpieniu. Ustanowione przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 roku. Obchodzone jest corocznie od 1950 w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania WHO. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na świecie.

W tym roku cały świat zmaga się z COVID – 19, a najbardziej narażeni są pracownicy służby zdrowia. Pracują w trudnych warunkach i narażają własne zdrowie oraz życie, aby pomóc wszystkim potrzebującym.

We wtorek 7 kwietnia przypada Światowy Dzień Zdrowia. Zachęcam do wzięcia udziału w Akcji #BrawaDlaWas, aby tego dnia podziękować medykom za poświęcenie i codzienną walkę z epidemią. O godzinie 13.00 każdy może stanąć w oknie lub na balkonie, by przez minutę brawami podziękować personelowi medycznemu za oddanie i opiekę.

Anna Markiewicz

2 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci

ksia1

            Międzynarodowy Dzień Książek dla Dzieci to święto obchodzone co roku 2 kwietnia. Dzień ten ma na celu rozpowszechnienie książek dla dzieci oraz wspieranie czytania przez najmłodszych.

Data ta nie została wybrana przypadkowo. Dzień ten jest jednocześnie rocznicą urodzin Hansa Christiana Andersena, duńskiego pisarza i poety, który znany jest przede wszystkim ze swojej twórczości baśniopisarskiej. Autor ten stworzył takie utwory jak "Brzydkie kaczątko", "Calineczka", "Dziewczynka z zapałkami", "Królowa Śniegu" czy "Księżniczka na ziarnku grochu". 

                    ksia2    ksia3

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci został ustanowiony w 1967 roku przez Międzynarodową Izbę ds. Książek dla Młodych Ludzi. Od tamtego czasu co roku inne państwo jest gospodarzem oficjalnych obchodów tego święta. Polska była organizatorem w 1979 roku. Przywilejem gospodarza Międzynarodowego Dnia Książek dla Dzieci jest decydowanie   o temacie obchodów oraz zaproszenie wybitnego autora, by napisał wiadomość do dzieci z całego świata oraz znanego ilustratora, aby zaprojektował plakat.

W Polsce od 2001 roku odbywa się akcja społeczna „Cała Polska czyta dzieciom”. Ma ona za zadanie uświadomienie społeczeństwa, jak ważne dla dzieci jest poznawanie świata książek. Ma na celu zachęcenie rodziców do czytania książek swoim dzieciom.

A oto ZŁOTA LISTA książek polecanych przez Fundację „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”. Jeśli nie wiemy co czytać dzieciom lub chcemy, aby przeczytali ciekawą i wartościową książkę, to polecam niniejszą listę.

ksia4

Wiek od 6 lat:

 • Heather Amery – Mity greckie dla najmłodszych
 • Hans Christian Andersen – Baśnie
 • Florence Atwater, Richard Atwater – Pan Popper i jego pingwiny
 • Ludwig Bemelmans – Madeline w Paryżu
 • Margery Wiliams – Aksamitny królik
 • Françoize Boucher – Książka, dzięki której pokochasz książki. Nawet jeśli nie lubisz czytać
 • Marcin Brykczyński – Ni pies, ni wydra; 8 podziękowań; Czarno na białym; Skąd się biorą dzieci; Czary
 • Ivona Březinová – Chłopiec i pies; Cukierek dla dziadka Tadka
 • Jan Brzechwa – Pchła Szachrajka; Szelmostwa Lisa Witalisa; Baśń o korsarzu Palemonie
 • Davide Cali, Serge Bloch – A ja czekam…; Wróg
 • Davide Cali, Sébastien Mourrain – Top Car…
 • Sebastian Cichocki – S.Z.T.U.K.A. Szalenie zajmujące twory utalentowanych i krnąbrnych artystów
 • Wanda Chotomska – Wanda Chotomska dzieciom
 • Jaume Copons, Liliana Fortuny – Gutek i potwory (seria)
 • Maurice Druon – Magiczny świat Tistu
 • Jerzy Ficowski – Gałązka z drzewa słońca; Syrenka; Tęcza na niedzielę (i inne wiersze)
 • Dorota Gellner – Krawcowe; Zając (seria)
 • Hanna Gill-Piątek, Henryka Krzywonos – Bieda. Przewodnik dla dzieci
 • Kamil Giżycki – Wielkie czyny szympansa Bajbuna Mądrego
 • Frances Hodgson Burnett – Mała księżniczka
 • Stiana Hole – Lato Garmanna
 • Tove Jansson – seria o Muminkach
 • P.P. Jerszow – Konik Garbusek
 • Roksana Jędrzejewska-Wróbel – Kosmita; Siedmiu wspaniałych i sześć innych, nie całkiem nieznanych historii
 • Grzegorz Kasdepke – Detektyw Pozytywka, Kacperiada
 • Erich Kästner – 35 maja, Mania czy Ania
 • Philippe de Kemmeter – Tata w sieci
 • Ludwik Jerzy Kern – Wiersze dla dzieci; Ludwik Jerzy Kern dzieciom; Ferdynand Wspaniały
 • Katarzyna Kotowska – Jeż
 • Małgorzata Kur – Kot na medal
 • Astrid Lindgren – Dzieci z Bullerbyn; Mio, mój Mio
 • Katarzyna Marciniak – Moja pierwsza MITOLOGIA
 • Wanda Markowska, Anna Milska – Baśnie z dalekich wysp i lądów
 • Aleksandra i Daniel Mizielińscy – D.O.M.E.K.; MAPY
 • Edith Nesbit – Pięcioro dzieci i coś (seria)
 • Anna Onichimowska – Najwyższa góra świata
 • Grey Owl – Przygody Sajo i małych bobrów
 • Joanna Papuzińska – Asiunia; Nasza mama czarodziejka; zbiory: Król na wagarach; Rozwesołki
 • Henio Pies (Lena Ledoff i Przemysław Dąbrowski) ̶ My, Psy, czyli czapka admirała Yamamoto
 • Roman Pisarski – Wyrwidąb i Waligóra
 • Otfried Preussler – Malutka czarownica
 • Józef Ratajczak – zbiór wierszy: Miasteczko z plasteliny; W samo południe; Idzie wiosna; Chwile z motylem
 • Gianni Rodari – Interesy Pana Kota; Opowieść o Cebulku; Gelsomino w kraju Kłamczuchów
 • Michael Roher – Wędrowne ptaki
 • Michał Rusinek – Wierszyki domowe; Wierszyki rodzinne
 • Igor Sikirycki – Jak drwal królem został
 • Ulf Stark – Czy umiesz gwizdać, Joanno?
 • Małgorzata Strzałkowska – Rady nie od parady; Wiersze, że aż strach; Gimnastyka dla języka; Zielony i Nikt
 • Dorota Sumińska – Skąd przyszedł pies? Człowiek i jego najlepszy przyjaciel. Tysiące lat temu i dzisiaj
 • Barbara Tylicka – Generał Ciupinek
 • Danuta Wawiłow, Oleg Usenko – Bajka o stu królach Lulach
 • Anne Cath. Westly – 8+2 i ciężarówka (seria)
 • E.B. White – Pajęczyna Charlotty
 • Magdalena Wiśniewska – Mały Saj i wielka przygoda
 • Rafał Witek – Julka Kulka, Fioletka i ja
 • Piotr Wojciechowski – Z kufra Pana Pompuła; Bajki żółtego psa
 • Praca zbiorowa – Śpiewająca Lipka. Baśnie Słowian Zachodnich

Wiek od 8 lat:

 • Edmund de Amicis – Serce (w nowej wersji językowej z kolekcji „Cała Polska czyta dzieciom”)
 • Paweł Beręsewicz – Czy wojna jest dla dziewczyn?; Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek; Noskawery #
 • Paul Berna – Rycerze złotego runa
 • Marcin Brykczyński – W każdym z nas są drzwi do nieba; Jak się nie bać ortografii; Z deszczu pod rynnę
 • Frances Hodgson Burnett – Tajemniczy ogród
 • J. Canfield, M. i P. Hansen, I. Dunlap – Balsam dla duszy dziecka
 • Andrew Clements – Fryndel
 • Iwona Chmielewska – Pamiętnik Blumki
 • Anna Czerwińska-Rydel – W podróży ze skrzypcami
 • Roald Dahl – Matylda
 • Joanna Fabicka – Rutka
 • Barbara Gawryluk – Baltic. Pies, który płynął na krze
 • René Goscinny, Jean-Jacques Sempé – seria o Mikołajku
 • Andrzej Grabowski – Zenek i mrówki
 • Joanna Jagiełło – Urodziny #
 • Roksana Jędrzejewska-Wróbel – Pracownia Aurory
 • Anna Kamieńska – Książka nad książkami
 • Emilia Kiereś – Brat
 • Rudyard Kipling – Księga dżungli
 • Krzysztof Kochański – Selfie ze stolemem #
 • Barbara Kosmowska – Gwiazda z pierwszego piętra #
 • Eric Knight – Lassie, wróć!
 • Jan Izydor Korzeniowski – Chłopcy z zielonych stawów
 • Astrid Lindgren – Bracia Lwie Serce; Rasmus i włóczęga
 • Clive Staples Lewis – Opowieści z Narnii (seria)
 • Andrzej Maleszka – Magiczne drzewo (seria)
 • Ewa Martynkien – Mój kumpel Jeremi #
 • Olga Masiuk – Lenka, Fryderyk i podróże #; Tydzień Konstancji
 • Ewa Matera – Emi i źródło Ekry #
 • Lucy M. Montgomery – Ania z Zielonego Wzgórza (seria)
 • Anna Onichimowska – Dzień czekolady #
 • Ida Pierelotkin – Ala Betka #
 • Renata Piątkowska – Wszystkie moje mamy; Hebanowe serce #
 • Gianni Rodari – Był sobie dwa razy baron Lamberto
 • Katarzyna Ryrych – Łopianowe pole; Koniec świata nr 13 #
 • Tomasz Samojlik – Ambaras
 • Annie M.G. Schmidt – Minu
 • Barbara Stenka – Masło przygodowe #
 • Małgorzata Strzałkowska – Wierszyki łamiące języki; Pejzaż z gżegżółką
 • Katarzyna Terechowicz, Wojciech Cesarz – Pamiętnik grzecznego psa #
 • Mark Twain – Przygody Tomka Sawyera; Przygody Hucka
 • Adam Wajrak – Wielka księga prawdziwych tropicieli
 • Emilia Waśniowska – Pamiątki Babuni
 • Martin Widmark – Biuro detektywistyczne Lassego i Mai (seria)
 • Łukasz Wierzbicki – Afryka Kazika; Dziadek i Niedźwiadek; Machiną przez Chiny
 • Rafał Witek – Klub latających ciotek #
 • Piotr Wojciechowski – Poniedziałek, którego nie było
 • Wiktor Woroszylski – Cyryl, gdzie jesteś?

Wiek od 10 lat:

 • Francesco d’Adamo – Iqbal
 • Zbigniew Batko – Z powrotem, czyli fatalne skutki niewłaściwych lektur
 • Paweł Beręsewicz – A niech to czykolada #
 • Paweł Beręsewicz, Wojciech Cesarz, Barbara Kosmowska, Andrzej Maleszka, Katarzyna Ryrych,
 • Katarzyna Terechowicz – Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach
 • Paweł Beręsewicz, Katarzyna Majgier, Katarzyna Ryrych, Kazimierz Szymeczko, Katarzyna Terechowicz – Gorzka czekolada nowe opowiadania o ważnych sprawach
 • Monika Błądek – Szary #
 • James Oliver Curvood – Szara wilczyca
 • Charles Dickens – Oliver Twist; Opowieść wigilijna
 • Michael Ende – Momo, Niekończąca się historia
 • Antoine de Saint-Exupéry – Mały Książę
 • Andrzej Grabowski – Wojna na pięknym brzegu
 • Ewa Grętkiewicz – Dostaliśmy po dziecku #
 • Joanna Jagiełło – Zielone martensy #
 • Torill Thorstad Hauger – Sigurd, syn Wikinga
 • Marcin Kozioł – Tajemnica przeklętej harfy
 • Astrid Lindgren – Ronja, córka zbójnika
 • Katarzyna Majgier – Niedokończony eliksir nieśmiertelności #
 • Witold Makowiecki – Diossos ; Przygody Meliklesa Greka
 • Ferenc Molnar – Chłopcy z Placu Broni
 • Małgorzata Musierowicz – Jeżycjada (seria)
 • Jerzy Niemczuk – Opowieść pod strasznym tytułem
 • Zuzanna Orlińska – Ani słowa o Zosi #
 • Ferdynand Ossendowski – Słoń Birara
 • R. J. Palacio – Cudowny chłopiec
 • Katherine Paterson – Most do Terabithii  Wspaniała Gilly
 • Renata Piątkowska – Która to Malala?
 • Michel Piquemal – Bajki filozoficzne
 • Katarzyna Pranić – Ela-Sanela #
 • Katarzyna Ryrych – O Stephenie Hawkingu, czarnej dziurze i myszach podpodłogowych #
 • Eric Emmanuel Schmitt – Oskar i pani Róża; Dziecko Noego
 • Lemony Snicket – Seria niefortunnych zdarzeń (seria)
 • Jerry Spinelli – Kraksa
 • Marcin Szczygielski – Czarny młyn # (Grand Prix), Arka czasu # (Grand Prix)
 • J.R.R. Tolkien – Hobbit
 • Mark Twain – Królewicz i żebrak
 • Emilia Waśniowska – Oswajam strach
 • Jean Webster – Tajemniczy opiekun; Kochany Wrogu
 • Maciej Wojtyszko – Bromba i inni (seria)
 • Juliusz Verne – Tajemnicza wyspa (i wszystkie inne książki tego autora)

Źródło: wikipedia.pl

                gazeta.pl

                calapolskaczytadzieciom.pl  

                                                                                                                                                             Anna Markiewicz

W 2020 roku Międzynarodowy Dzień Teatru przypada 27 marca. 

aaa

To święto uchwalone w 1961 roku, na pamiątkę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu, które miało miejsce 27 marca 1957 roku.

Dzień Teatru ustanowiono w czerwcu 1961 roku podczas 9. światowego kongresu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego  w Helsinkach. Jego ustanowienie zaproponował Arvi Kivimaa, prezydent Fińskiego Instytutu ITI. Dzień obchodów ustalono na 27 marca, w rocznicę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu. Od tego czasu Dzień Teatru jest obchodzony corocznie przez ponad sto narodowych ośrodków ITI na całym świecie.

27 marca, co roku, rozsyłana jest wiadomość, tłumaczona na ponad 20 języków, od wybitnego człowieka teatru zawierająca jego przemyślenia na temat teatru i światowej harmonii. Pierwszą taką wiadomość wysłał w 1962 roku Jean Cocteau. Tego dnia zwykle odbywają się specjalne spotkania, sympozja, przedstawienia teatralne itp. poświęcone znaczeniu i problemom teatru, jednak w tym roku zostały one odwołane.

Źródło: wikipedia.pl

Anna Markiewicz

                                                                                                                                                      

Szanowni Państwo,

w związku ze zwiększającą się liczbą zakażonych koronawirusem Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję o zamknięciu wszystkich szkół na dwa tygodnie.

W związku z powyższym budynek szkoły od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. będzie zamknięty.

W sprawach pilnych bardzo prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem 65 5 340 259 w godzinach 7:00-15:00 lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy również, że wszystkie zajęcia popołudniowe zostały odwołane.

 

WAŻNE INFORMACJE NA STRONIE: 

men.gov.pl

Srebrny medal chłopców w Leszczyńskich Igrzyskach Dzieci w Piłce Siatkowej.


W dniu 24 stycznia 2020 roku w Drobninie odbyły się Leszczyńskie Igrzyska Dzieci w siatkówce chłopców z powiatu leszczyńskiego. Zwyciężyli uczniowie SP Drobnin,  drugie  miejsce zdobyli uczniowie naszej szkoły  a trzecie miejsce zdobyła szkoła z Brenna.

Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Adam Janowicz, Maciej Juskowiak, Kacper Szkucik, Cezary Witowski, Stanisław Gorczyca, Cezary Tęgi, Dorian Paluszak, Wojciech Skrzypczak, Kajetan Szkucik, Wojciech Wieczorek.

 

darek2 

III miejsce chłopców w Leszczyńskich Igrzyskach Młodzieży w Piłce Siatkowej.


W dniu 20 stycznia 2020 roku w Drobninie odbyły się Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej chłopców. Reprezentacja naszej szkoły po zaciętych pojedynkach zajęła 3 miejsce. Turniej wygrała drużyna SP Pawłowice, na II miejscu uplasowała się Szkoła Podstawowa z Drobnina.

Naszą drużynę reprezentowali: Jan Adler, Dawid Markiewicz, Miłosz Szkucik, Kamil Schwarz, Mikołaj Marcinkowski, Bartek Adamczak, Mateusz Wadowiec, Mikołaj Dziamski, Wojtek Wojciechowski i Marcin Musielak.

Wszystkim uczniom reprezentujących naszą szkołę gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Dariusz Podgórski

darek1

 

W dniach od 24 do 28 lutego 2020 r. trzy klasy szóste z Zespołu Szkół w Lipnie uczestniczyły w warsztatach w Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie. Opiekę nad nami sprawowały: p. Katarzyna Kobiela, p. Sabina Wagner, p. Joanna Cieślak oraz p. Iwona Lorenc-Zimniak.

Przez pięć dni braliśmy udział w warsztatach edukacyjnych dotyczących profilaktyki różnego rodzaju uzależnień (np. profilaktyki alkoholizmu, nikotynizmu czy profilaktyki uzależnienia od komputera i Internetu). Uczyliśmy się sposobów rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem oraz sztuki asertywności. Rozwijaliśmy umiejętności komunikacji oraz poznawaliśmy sposoby organizacji czasu wolnego. Ciekawe dla nas okazały się również zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Każdego dnia uczestniczyliśmy w warsztatach alternatywnych: „chwila dla podniebienia‘’- mini kurs gotowania, zajęciach sportowych oraz treningu twórczości, w czasie którego poznaliśmy technikę „decoupage”. Codziennie inna grupa miała zajęcia kulinarne. Piekliśmy m.in.: babeczki, drożdżówki, ciasta, a to co udało się nam przygotować, jedliśmy wspólnie na podwieczorek.

Ponadto zwiedziliśmy dwie wystawy: czasową i przyrodniczą w Muzeum Regionalnym w Rogoźnie. Na wystawie przyrodniczej podziwialiśmy zwierzęta leśne, ptaki, motyle, a także minerały. Wystawa czasowa natomiast poświęcona była historii Rogoźna, dawnym monetom, narzędziom i przedmiotom codziennego użytku.

Wieczorami odbywały się bardzo ciekawe zajęcia i zabawy integracyjne, które polegały na „kopiowaniu” znanych programów telewizyjnych. Uczestniczyliśmy w teleturniejach: „Milionerzy”, „Koło fortuny” i „Kocham cię Polsko” . Najciekawszą formą wieczornej rozrywki okazało się „karaoke na wesoło” i dyskoteka.

W piątek, choć nieco zmęczeni, ale pełni wrażeń i zadowoleni z wyjazdu, powróciliśmy do domów.

                   Uczennica klasy 6A: Joanna Sędłak

[FOTORELACJA]

Rogozno2020

Wyobraź sobie, że zamykasz oczy i przenosisz się do krainy, w której w ciągu jednego dnia możesz przeżyć całe życie. Wyobraź sobie, że mieszka tam dwóch wesołków, Dzik i Lis, którzy zrobią wszystko, żeby w ciągu tego dnia spełnić wszystkie twoje marzenia, nawet za cenę drobnego kłamstwa. Wyobraź sobie, że jesteś Jętką Jednodniówką, taką małą muszką majową, która wykluwa się z kokonu... Wyobraź sobie, że zasypiasz, a dwaj przyjaciele śpiewają ci kołysankę...


Śpij maleńka, śpij kochanie
Złóż skrzydełka, przykryj nóżki
Zaśnij zanim księżyc wstanie
Śliczna nasza Mała Muszko.
Czułe ciepło cię ochrania
Łany zbóż kołderką tulą
Śpij maleńka, śpij kochana

Dzik i Lis śpiewają czule.


W ten niezwykły świat teatru przenieśli się uczniowie klasy IIIB, IIA, IIB i IB, którzy 26 lutego 2020r. pojechali do Teatru Miejskiego w Lesznie. Najmłodsi widzowie obejrzeli spektakl pt. "Tylko jeden dzień", a później czekała na wszystkich niespodzianka - spotkanie z aktorem, który przybliżył uczniom pracę w teatrze.


Izabela Kaczmarek

teatrjeden

Karnawał to miła, szalona, pełna wrażeń, kolorów, dźwięków, smaków i zabaw tradycja, nie tylko dla dorosłych. Bal karnawałowy jest atrakcją bardzo lubianą również przez dzieci, dostarcza im wielu przeżyć i radości. Tak też było u nas, w dniu 25 lutego 2020 roku.
Na pięknie udekorowanej sali gimnastycznej pojawiły się kolorowe postaci. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, można było zobaczyć: wróżki, królewny, biedronki, księżniczki, rycerzy, piratów, policjantów, żołnierzy, Żówie Ninja, Batmanów, …nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Na auli podczas pląsów było bardzo kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia. Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z żalem opuszczały aulę. Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom, a to było głównym celem tego balu.
Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów.
Kolejny bal karnawałowy już za rok.

Izabela Kaczmarek

[FOTORELACJA]

balik2020

BAZA DANYCH O SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH 

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Szanowni Państwo

Wielkopolski Kurator Oświaty informuje o opublikowaniu na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu bazy danych o liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia województwa wielkopolskiego, do których prowadzony będzie nabór na rok szkolny 2020/2021.

Zestawienie informacji dotyczących ww. szkół zostało opracowane na podstawie danych przesłanych przez dyrektorów tych szkół. Baza dostępna jest w serwisie w zakładce Szkoły i organy prowadzące - Rekrutacja oraz Rodzice i uczniowie – Rekrutacja

http://rekrutacja.ko.poznan.pl/przegladanie

 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

ul. Kościuszki 93

61-716 Poznań

 

Już po raz dwudziesty 21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Dzień ten upamiętnia tragiczne wydarzenia, jakie miały miejsce w Bangladeszu w 1952 r. – zginęło wówczas pięciu studentów uniwersytetu w Dhace, którzy domagali się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego został ustanowiony przez UNESCO 17 listopada 1999 roku.

W naszej szkole również postanowiliśmy uczcić nasz język ojczysty – język polski. Tego dnia uczniowie klas I-III zmierzyli się z wierszem Małgorzaty Strzałkowskiej pt. „Jamnik” z tomiku „Wiersze łamiące języki”. Najlepiej z tekstem poradziła sobie klasa 3 b.

Uczniowie klas IV-VIII przemierzali naszą szkołę „tropem myśli”. Gra polegała na znalezieniu hasła ukrytego w sentencjach rozmieszczonych na terenie szkoły. Kilkunastu uczniom udało się odczytać słowa Czesława Miłosza „Tylko mowa jest ojczyzną”.

W bibliotece w tym dniu chętni uczniowie mogli rozwiązywać rebusy, zagadki językowe lub zagrać w gry planszowe.

W klasie 3 b odbył się również konkurs głoskowania, w którym I miejsce zajęła Zuzanna Jóskowiak, II miejsce Łucja Kaźmierczak a III miejsce Ramona Frąckowiak.

Dorota Grochowa

Anna Markiewicz

ojczystyjezyk

Dnia 29-11-2019 r klasy II a i I b wraz z wychowawczyniami udały się do Żmigrodu na wycieczkę, z okazji zbliżających się Mikołajek. Była to wycieczka do Chatki Elfów i Świętego Mikołaja. Dzieci były bardzo zadowolone. Przywitał ich Elf, który zaprosił do środka, gdzie czekało wiele atrakcji. Była zabawa interaktywna, śpiewanie kolęd z Mikołajem. Malowanie twarzy, zjeżdżanie z dmuchanej zjeżdżalnie. Dekoracja pierników. Dzieci dostały popkorn i watę cukrową.

W drodze powrotnej, zatrzymaliśmy się w Zespole Pałacowo - Parkowym, gdzie dzieci oglądnęły stare ruiny Pałacu oraz pobawiły się, pobiegały i bardzo szybko nastała chwila wyjazdu do Lipna.

Wycieczkę uważamy za udaną.

Katarzyna Kamieniarz – Szymczak

Alina Linke

[FOTORELACJA]

chata

1 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipnie odbyły się szkolne mikołajki zorganizowane przez nauczycieli i Radę Rodziców Zespołu Szkół w Lipnie. Na dzieci czekało tego dnia mnóstwo atrakcji: występy artystyczne, piernikowe ludziki, wykonywanie własnych bombek, świątecznych kartek, lampionów, konkurs na najdłuższy łańcuch choinkowy, dekorowanie pierników, kiermasz świąteczny i oczywiście spotkanie ze świętym Mikołajem. Na scenie wystąpili także uczniowie klasy 5a, którzy razem z panią Anną Markiewicz przygotowali, specjalnie na tę okazję, spektakl pod tytułem „Nietypowy prezent”. Nie zabrakło oczywiście słodkiego poczęstunku i wspaniałej zabawy.

                                                                                              Ewelina Zajdel -Klara

[FOTORELACJA]

MIKOLAJ2019

blubry2

Już po raz kolejny w naszej szkole odbył się konkurs piosenki. Tym razem uczestnicy wybrali piosenki związane z tematyką baśni i bajek. W skład jury weszli: pani dyrektor Aldona Ginter. pani wicedyrektor Małgorzata Bamburowicz - Węglarska, przewodnicząca Rady Rodziców pani Magdalena Przybył oraz uczennica Karolina Mikołajczak.

Zarówno członkowie jury, jak i uczestnicy przenieśli się w bajkowe klimaty.

Laureaci obu kategorii, a są nimi:

JAN JANKOWSKI z klasy III a

ZOFIA WIDEŁ z klasy III a

ZOFIA JANKOWSKA z klasy III a

GABRIELA STEFANISZYN z klasy V a

ZOFIA BARTKOWIAK z klasy VII b

OLIWIA OKONIEWSKA z klasy VI c

ponownie wykonają te piosenki podczas szkolnych Mikołajek. Nagrody w postaci pięknych statuetek i słodkości ufundowała Rada Rodziców naszej szkoły.

Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie i zachęcamy wszystkich do udziału w kolejnych edycjach konkursu piosenki, może Wasz talent wokalny zostanie zauważony i zostaniecie kolejnymi laureatami.

Organizator: Kinga Stachowiak

[FOTORELACJA]

bajkikonkurs2019

Copyright © 2020 SP LIPNO Rights Reserved.