Aktualności

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Lipnie. Dziękujemy za odwiedzenie naszej witryny :-)

Szkoła Podstawowa w Lipnie

im. WOJSKA POLSKIEGO - ul.Powstańców Wlkp. 68, 64-111 Lipno, tel. 65 534 02 59, sp_lipno@o2.pl

       Nadszedł właśnie ten długo wyczekiwany przez Was dzień. Dzień zakończenia roku szkolnego. Roku odmiennego niż wszystkie dotychczasowe. Życie pisze nam różne scenariusze, do których musimy się przyzwyczaić i dostosować. Żadne pokolenie nie zostało postawione przed faktem zdalnego nauczania, nagle i bez przygotowania. Nie mogliście uczestniczyć w konkursach, wycieczkach i spotykać się ze swoimi rówieśnikami i przyjaciółmi.

       Pomimo tej trudnej dla wszystkich sytuacji wiem, że bardzo rzetelnie przez cały rok pracowaliście, poszerzając swoją wiedzę i poradziliście sobie znakomicie! Świadectwa, które otrzymaliście, są dowodem Waszej ciężkiej pracy i cierpliwości. Mam nadzieję, że ten rok szkolny zakończyliście bardziej dojrzali i samodzielni.

Korzystajcie z nadchodzących wakacji, ale nie zapominajcie o zdrowiu i bezpieczeństwie. Życzę Wam słonecznych wakacji, nowych przyjaźni, mnóstwa pozytywnych wrażeń, tak abyście we wrześniu wrócili do szkoły, pełni energii, siły i chęci do pracy.

     Dzisiaj, w tak nietypowy sposób żegnamy również Waszych kolegów i koleżanki z klas ósmych. Trzymajmy za nich kciuki, życząc Im powodzenia na nowej drodze edukacji szkolnej. Z wyróżnieniami „ZŁOTEJ SOWY” opuszczają mury naszej szkoły: z klasy VIIIA – MIRON KUBIAK, KACPER SAJNÓG i z klasy VIIIB – MARTYNA BANASZAK, ZUZANNA BARTKOWIAK, MARIA KOCZOROWSKA, ZOFIA KOCZOROWSKA.

Wyróżnienia „MAŁA SOWA”, które otrzymuje się po pierwszym etapie edukacyjnym, otrzymali w tym roku szkolnym uczniowie z klasy IIIA – BARTOSZ CUGIER, JULIA MIKOŁAJCZAK, LENA STACHOWIAK, ZOFIA WIDEŁ, KATARZYNA WIECZOREK i z klasy IIIB - RAMONA FRĄCKOWIAK, AGATA PELEC. Z klasy IIIB - MATEUSZ TOBOŁA otrzymał wyróżnienie „PRACOWITA PSZCZÓŁKA”.

Ogromne gratulacje dla wszystkich wyróżnionych!

     Chciałabym bardzo podziękować Dyrekcji, Nauczycielom, Rodzicom i wszystkim osobom, które pomagały przetrwać ten trudny dla Wszystkich czas, za ich pracę, zaangażowanie i pomoc.

Do zobaczenia we wrześniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie, którego dyrektorem w konkursie został Pan Damian Janowicz!

Izabela Kaczmarek

FOTORELACJA => KLIKNIJ!!!

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 - KLASY VIII

zakonczenie82020

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 - KLASY I-VII

zakonczenie32020

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice!
Drodzy Uczniowie!

Życzymy Wam wspaniałych, słonecznych i bezpiecznych wakacji,

pełnych przygód i niezapomnianych przeżyć.


Niech towarzyszy Wam uśmiech, dobra książka,
aktywny wypoczynek.
Nabierajcie sił i entuzjazmu do pracy
w nowym roku szkolnym.

Do zobaczenia we wrześniu.

Aldona Ginter, Małgorzata Bamburowicz-Węglarska

LATO 539x450

 

 

           Uczniowie klas ósmych przez trzy dni, od 16-18 czerwca zmagali się z pierwszym w ich życiu poważnym egzaminem podsumowującym ich wiedzę i umiejętności z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Był to trochę inny egzamin niż dotychczas się odbywały, bo w reżimie wymogów sanitarnych, w czasie panującej pandemii. Odbył się on bez zakłóceń, a na wyniki uczniowie muszą poczekać do końca lipca.

Po wysiłku umysłowym przyszedł czas na trochę wytchnienia.

           Tuż przed zakończeniem roku szkolnego i opuszczeniem murów Zespołu Szkół w Lipnie, klasy ósme postanowiły zabawić się na Komersie w restauracji SCARABEUS w Wilkowicach. To ostatnia wspólna zabawa, która rozpoczęła się tradycyjnym polonezem w wykonaniu uczniów pod czujnym okiem instruktorki pani Kingi Stachowiak. Wszyscy bawili się doskonale. Wspaniałe suknie, eleganckie garnitury dodawały kunsztu i powagi ósmoklasistom. 18 czerwca 2020r. zostanie przez uczniów klasy 8A i 8B zapamiętany, jako dzień, któremu towarzyszyły łzy pożegnania, radość ze wspólnego przebywania i dobra zabawa.

Oby taka atmosfera towarzyszyła Wam przez całe życie.

Życzą: Koleżanki i Koledzy z młodszych klas.

8ABKOMERS2020 800x450

Miło mi przedstawić prace plastyczne uczennicy z klasy VIII b. Wykonała je podczas zdalnej pracy świetlicowej. Gratuluję talentu i chęci do podjęcia się tego wyzwania. Życzę powodzenia na kolejnym etapie edukacji oraz powodzenia w rozwijaniu swoich pasji.

                                                 Olga Jankowska

zochakoczorowska 600x338

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach: od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:
do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły, do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie

Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

W tym miesiącu świętowaliśmy setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. „Był On niezwykłym darem Boga dla Kościoła i świata” - jak powiedział obecny Ojciec Święty – Franciszek. Jego ziemska pielgrzymka, która rozpoczęła się 18 maja 1920 r. w Wadowicach i zakończyła się przed piętnastu laty w Rzymie, była przepełniona zachwytem wobec życia, nad tajemnicą Boga, świata i człowieka. W świetle miłosiernej miłości Boga Jan Paweł II potrafił ukazać niepowtarzalność i piękno powołania kobiet i mężczyzn, rozumiał potrzeby dzieci, młodzieży i dorosłych. Nasi rodzice i dziadkowie byli świadkami Jego Wielkiego Pontyfikatu. Niektórzy z nich doskonale pamiętają te chwile, kiedy odchodził do domu Ojca. Także i My dzisiaj możemy i chcemy tego doświadczyć, poznając jego życie i nauczanie. Mimo zdalnego nauczania udało nam się to, chociaż po części, dzięki ostatnim katechezom. W naszej szkole uczciliśmy również pamięć JP II realizując zadanie z plastyki, które polegało na przygotowaniu portretu Papieża Polaka. Choć zadanie nie było łatwe powstało dużo bardzo dobrych prac, a niektóre z nich były, po prostu, zachwycające. Myślę, że wielu uczniów jest dumnych ze swej pracy, a rodzice, niejednokrotnie po raz pierwszy, mogli zobaczyć jakie zdolności posiadają ich dzieci. Człowiek uczy się najwięcej wtedy, gdy próbuje rzeczy trudnych , ale wtedy trzeba od siebie wymagać. „Musicie od siebie wymagać, choćby inni od Was nie wymagali” – tak właśnie .nauczał Jan Paweł II- dziękujemy Ci Ojcze Święty.

Justyna Sędłak

JANPAWEL 800x450

BAZA DANYCH O SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH 

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Szanowni Państwo

Wielkopolski Kurator Oświaty informuje o opublikowaniu na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu bazy danych o liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia województwa wielkopolskiego, do których prowadzony będzie nabór na rok szkolny 2020/2021.

Zestawienie informacji dotyczących ww. szkół zostało opracowane na podstawie danych przesłanych przez dyrektorów tych szkół. Baza dostępna jest w serwisie w zakładce Szkoły i organy prowadzące - Rekrutacja oraz Rodzice i uczniowie – Rekrutacja

http://rekrutacja.ko.poznan.pl/przegladanie

 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

ul. Kościuszki 93

61-716 Poznań

 

Copyright © 2020 SP LIPNO Rights Reserved.