,,ŁĄCZYMY POKOLENIA”

,,ŁĄCZYMY POKOLENIA”

18 października 2023 r. miało miejsce pierwsze w roku szkolnym 2023/2024 spotkanie uczniów
z Seniorami z Lipna.
Głównym celem spotkania był wspólny „nordic walking” do Smyczyny, gdzie w „chacie myśliwskiej”,
dzięki uprzejmości Pana Macieja Wolnika, zorganizowane zostało ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek
połączone ze śpiewem piosenek biesiadnych.
Spotkanie było okazją do rozmów i wymiany doświadczeń między zaproszonymi Gośćmi, a młodzieżą.
Wyżej wspomniane formy wspólnego spędzania czasu przynoszą wiele satysfakcji obu stronom.