„Łączymy pokolenia”

„Łączymy pokolenia”

Międzypokoleniowe spotkanie w ramach projektu:
„Łączymy pokolenia”

W dniu 31 maja 2022 r. na zaproszenie wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej i koordynatora projektu Pani Marii Matukiewicz przybyła grupa Seniorów z Lipna. Głównym celem spotkania było szkolenie z obsługi komputera i zastosowania aplikacji w smartfonach, które przeprowadzili uczniowie klas VII i VIII, pod kierunkiem i czujnym okiem nauczycieli – Pani Joanny Cieślak i Pana Krzysztofa Płonki. Szkolenie było okazją do rozmów i wymiany doświadczeń między zaproszonymi Gośćmi, a młodzieżą. Ponadto, przy kawie i cieście ustalono, że spotkania Seniorów z młodymi ludźmi będą kontynuowane, ponieważ obie strony odczuwają satysfakcję z możliwości wspólnego spędzania czasu.
 
Organizatorzy:
Joanna Cieślak
Iwona Lorenc –Zimniak
Maria Matukiewicz
Krzysztof Płonka