PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTÓW

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTÓW

22, 23 i 24 lutego uczniowie klas ósmych z naszej szkoły sprawdzają swoją wiedzę i umiejętności, a także zapoznają się z procedurami podczas próbnych egzaminów ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki
i języka obcego.