„SPORO WIEDZĄ O POLSKIM PARLAMENCIE…”

„SPORO WIEDZĄ O POLSKIM PARLAMENCIE…”

21 lutego 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lesznie odbył się etap powiatowy Konkursu Wiedzy o Sejmie RP. Organizatorem konkursu była Wszechnica Sejmowa i Biuro Poselskie Posła RP Grzegorza Rusieckiego.
Naszą szkołę reprezentowało troje uczniów:
Nadia Krysztof,
Maria Zimniak
Marcin Rychlik.
Uczestnikom gratulujemy sporej wiedzy na temat polskiego parlamentaryzmu i życzymy dalszych sukcesów.