SUKCES ZOFII KACZMAREK

SUKCES ZOFII KACZMAREK

Zofia Kaczmarek zajęła II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Historyczno – Literackim „Wielkopolanie
w czasie II wojny światowej” i uzyskała tytuł laureata.

Zosia jest autorką nagrodzonej w w/w Konkursie pracy pt. „Jeden z dwudziestu – Bronisław Kotlarski (1893 – 1939), którą poświęciła swojemu przodkowi.

Bronisław Kotlarski był żołnierzem w okresie I wojny światowej, powstańcem wielkopolskim, a później znanym leszczyńskim kupcem i działaczem patriotycznym, m.in. prezesem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Został rozstrzelany przez hitlerowców w dniu 21 października 1939 r. w Lesznie.

Jury konkursu, któremu przewodniczyła Pani profesor dr hab. Danuta Konieczka – Śliwińska z Zakładu Dydaktyki Historii Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu, nagrodziło czterech uczniów z terenu województwa wielkopolskiego tytułem laureata i przyznało trzy wyróżnienia.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 12 maja br. w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie.

W jego trakcie Zosia zaprezentowała zaproszonym gościom biografię Bronisława Kotlarskiego i omówiła strukturę swojej pracy konkursowej. Wypowiedź wzbogaciła atrakcyjną prezentacją multimedialną.