DZIEŃ LISTONOSZA

DZIEŃ LISTONOSZA

DZIEŃ LISTONOSZA był dla uczniów kl.1c okazją do utrwalenia swojego adresu zamieszkania, nauki umiejętności adresowania listu, odpowiedniego zachowania się w budynku poczty. Niektórzy pierwszy raz mieli okazję kupić znaczek i nakleić go w odpowiednim miejscu na kopercie. Wysłanie listu było ciekawym doświadczeniem dla pierwszoklasistów.