Samorząd uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024:

Opiekun:
Sławomir Cugier

Przewodniczący:

Michał Grobelny

Zastępca:

Zosia Schwarz

Skarbnik:

Julia Antkowiak