Zajęcia pozalekcyjne

Klub Młodego Odkrywcy „CIEKAWI ŚWIATA”

Opiekunki:
Izabela Kaczmarek
Katarzyna Frach

Koło historyczne

Opiekun:
Iwona Lorenc Ziemniak

Koło taneczne

Opiekun:
Kinga Stachowiak

Koło plastyczne

koło informatyczne

Opiekun:
Krzysztof Płonka

koło teatralne

Opiekun:
Alina Linke, Daria Olejniczak

warsztaty przyrodniczo – matematyczne

Opiekun:

Małgorzata Bamburowicz – Węglarska