Zajęcia pozalekcyjne

Klub Młodego Odkrywcy „CIEKAWI ŚWIATA”

Klub Młodego Odkrywcy „CIEKAWI ŚWIATA” działa w szkole nieprzerwanie od 2016r. Założycielkami klubu i opiekunkami są nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej Izabela Kaczmarek i Katarzyna Frach. Klub jest zarejestrowany i działa pod patronatem Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, które jest koordynatorem tychże klubów w Polsce. W roku szkolnym 2021/2022 klub liczy 80 członków.

Zajęcia KMO to:
-bazowanie na naturalnej ciekawości dzieci
-szukanie odpowiedzi na pytania, a nie dostarczanie gotowych odpowiedzi
-działania oparte na doświadczaniu z dziedziny fizyki, chemii i przyrody
-kształtowanie zdolności manualnych oraz umiejętności konstruowania i programowania
-propagowanie ciekawego sposobu na spędzanie wolnego czasu
-brak oceniania

Zajęcia:
WTOREK   12.35-13.30 
klasa 1b/ klasa 2a (co 2 tygodnie)

CZWARTEK  12.35-13.30
grupa łączona  klas 1/ grupa łączona klas 2 i 3 (co dwa tygodnie)

Opiekunki KMO:
Izabela Kaczmarek
Katarzyna Frach

Koło historyczne

Opiekun:
Iwona Lorenc Ziemniak

Koło taneczne

Opiekun:
Kinga Stachowiak

Koło plastyczne

Opiekun:
Justyna Sędłak

koło informatyczne

Opiekun:
Krzysztof Płonka

koło teatralne

Opiekun:
Alina Linke, Daria Olejniczak

warsztaty przyrodniczo – matematyczne

Opiekun:

Małgorzata Bamburowicz – Węglarska