Rada rodziców

Numer konta Rady Rodziców szkoły podstawowej:

68 9043 1083 2832 0034 9486 0001

Olejniczak Lidia – przewodnicząca

Dorabiała Bartłomiej – zastępca przewodniczącej

Frąckowiak Alicja – skarbnik