Rada rodziców

Olejniczak Lidia – przewodnicząca

Frąckowiak Alicja – zastępca przewodniczącej

Rutkowska Magdalena – skarbnik