DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY DLA PRZYSZŁYCH PIERWSZOKLASISTÓW

11 marca 2023r. tuż przed godziną 10:00 zaczęli się zjawiać nasi pierwsi goście. Przedszkolaki wraz
z rodzicami udali się na salę gimnastyczną, gdzie na zgromadzonych czekało kilka atrakcji.
Po powitaniu gości przez Pana Dyrektora Damiana Janowicza, rozpoczęła się cześć artystyczna. Zaprezentował się zespół taneczny uczniów klas 1-3. Dali oni piękny popis swoich umiejętności, a później zachęcili przedszkolaków do wspólnych pląsów .
Następnie na naszych małych gości czekały zajęcia ruchowe z kolorową chustą.
W czasie Dnia Otwartego, rodzice wraz z dziećmi mieli okazję zwiedzić naszą szkołę, zajrzeć do różnych sal lekcyjnych, gdzie czekali na nich nauczyciele.
Dzieci mogły zobaczyć pokazy doświadczeń fizycznych i chemicznych przygotowane przez opiekunki Klubu Młodego Odkrywcy. Dzieci z wielkim entuzjazmem brały udział w  eksperymentowaniu.
Panie z kółka teatralnego pokazały przedszkolakom, jak można wykonać maskę karnawałową, prowadząc zajęcia plastyczne.
Rodzice mogli porozmawiać z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiem szkolnym
i  odwiedzić świetlicę, w której czekał słodki poczęstunek.
Mamy nadzieję, że wywarliśmy na naszych odwiedzających pozytywne wrażenie.  Być może już we wrześniu spotkamy się ponownie, aby rozpocząć wspólną, ośmioletnią przygodę edukacyjną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie.
Jak widać na dołączonych zdjęciach, dzieci dobrze się bawiły.