LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS PIERWSZYCH

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS PIERWSZYCH

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lipnie uprzejmie informuje, że lista kandydatów przyjętych do I klasy Szkoły Podstawowej w Lipnie na rok szkolny 2024/2025 wywieszona jest w wejściu głównym do budynku szkoły. Informacji telefonicznej na temat zakwalifikowanych dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej w Lipnie udziela także sekretariat szkoły w godzinach od 8.00 do 15.00 pod nr tel. 655340259
Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata zakwalifikowanego do I klasy Szkoły Podstawowej w Lipnie należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 19 do 27 marca 2024 r.