PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

GAIKU ZIELONY, PIĘKNIE PRZYSTROJONY…

to część ludowej tradycji związanej ze świętowaniem przyjścia wiosny.

W zależności od regionu gaik przyjmował różnorodną formę – mogła to być duża sosnowa gałąź, patyk przystrojony wstążkami, kwiatami, kolorowymi pisankami.

Z gaikiem obchodzono wieś, odwiedzano domostwa. Miał on za zadanie wprowadzić wiosnę do wsi lub zagrody.

W naszej szkole i przedszkolu nadal kultywowana jest ta tradycja, uczniowie klas młodszych i przedszkolacy w kolorowym korowodzie przespacerowali ulicami Lipna, śpiewając i hałasując, aby obwieścić wszystkim, że WIOSNA JUŻ PRZYSZŁA.

W szkole i w przedszkolu zrobiło się zielono i radośnie, a przerwy mijały na wspólnych tańcach
i śpiewach…