„POGROMCY ENIGMY”

„POGROMCY ENIGMY”

„Pogromcy Enigmy”

22 września br. członkowie kółka historycznego z klas: 6a i 6b, pod opieką Pań: Olgi Jankowskiej, Katarzyny Kobieli i Iwony Lorenc
–Zimniak, wzięli udział w grze miejskiej „Pogromcy Enigmy” w Poznaniu.

Uczniowie, podzieleni na trzy grupy, otrzymali po dwie uproszczone wersje Enigmy. Żeby odczytać zaszyfrowany tekst, młodzi historycy musieli najpierw poznać klucz, czyli początkowe ustawienie wirników.

Zadaniem każdej z grup uczniowskich było znalezienie na terenie Dzielnicy Cesarskiej ukrytych na jej budynkach i pomnikach kluczy. Złamanie szyfrów było możliwe przy dużej spostrzegawczości i intuicji.

Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Starego Rynku. W południe uczniowie wysłuchali hejnału z miejskiego  ratusza i zobaczyli symbol miasta, czyli „poznańskie koziołki”.