WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNO – LITERACKI „WIELKOPOLANIE W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ”

WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNO – LITERACKI „WIELKOPOLANIE W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ”
Zofia Kaczmarek i Nadia Krysztof, uczennice klasy 8a, wzięły udział w Wojewódzkim Konkursie Historyczno-Literackim „Wielkopolanie w czasie II wojny światowej”.
Organizatorem w/w konkursu jest Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie oraz Szkoła Podstawowa na 2 w Mosinie, a honorowy patronat nad nim objęło Centrum Instytut Wielkopolski przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Głównym celem konkursu jest pobudzenie zainteresowania przeszłością regionu oraz rozwijanie szacunku do przeżyć i dorobku minionych pokoleń, wykorzystanie przekazu międzypokoleniowego do przygotowania pracy konkursowej, kształcenie umiejętności pracy ze źródłem historycznym (np. relacjami świadków, dziennikami, wspomnieniami, listami, fotografiami, dokumentami, rodzinnymi pamiątkami) oraz kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród młodzieży.
Zadanie konkursowe polegało na napisaniu, w oparciu o materiały źródłowe, pracy historyczno – literackiej przedstawiającej historię z okresu II wojny światowej na terenie Wielkopolski.
Zofia Kaczmarek pracę zatytułowaną: „Jeden z dwudziestu – Bronisław Kotlarski (1893 – 1939) poświęciła swojemu przodkowi, który był żołnierzem w okresie I wojny światowej, powstańcem wielkopolskim, a później znanym leszczyńskim działaczem patriotycznym, rozstrzelanym przez hitlerowców 21 października 1939 r. w Lesznie.
Z kolei Nadia Krysztof opowiedziała historię życia swojego pradziadka Stanisława Eichlera, żołnierza armii „Poznań” gen. Tadeusza Kutrzeby, który brał udział w największej bitwie „polskiego września”, czyli bitwie nad Bzurą. Później, jako jeniec wojenny, dostał się do niemieckiej niewoli i został skierowany na roboty przymusowe do III Rzeszy.
Zosi i Nadii gratulujemy wiedzy historycznej i życzymy powodzenia na kolejnym etapie konkursu.