historie budujemy wszyscy

O NAS czyli nasza historia

Why Choose Us?

Historia szkoły to opowieść o nas was.

AKTUALNOŚCI Z GMINY LIPNO 2008-11-24 Szkoła Podstawowa im.Powstańców Wielkopolskich w Wilkowicach W dniu 21 listopada br. szkoła podstawowa w Wilkowicach miała swoje wielkie święto. Był to dzień nadania szkole imienia Powstańców Wielkopolskich. Uroczystość ta, poprzedzona była długimi przygotowaniami zarówno ze strony nauczycieli, jak i uczniów.

Artykuł z http://www.lipno.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=8&artykul=238&akcja=artykul

Jak już czytaliśmy w „Głosie Lipna” propozycji kandydatów na patrona szkoły było bardzo dużo. Jednak ostatecznego wyboru dokonała Rada Pedagogiczna wraz z Radą Rodziców. Rady te zadecydowały, że patronem szkoły będą Powstańcy Wielkopolscy.

Celem Powstania Wielkopolskiego było uwolnienie Wielkopolski i Pomorza spod władzy niemieckiej. Natomiast bezpośrednio powstanie było odpowiedzią na demonstracje niemieckie przeciwko przyjazdowi Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania.

Powstanie wybuchło 27 grudnia 1918 roku, natomiast walki w obrębie naszej gminy toczyły się w styczniu 1919 roku. Ten czyn zbrojny zakończył się zwycięstwem.

W szkole powstała izba pamięci, w której zgromadzone są pamiątki oraz informacje o powstaniu i powstańcach z Wilkowic, którzy brali czynny udział w walkach. Widnieją tam takie nazwiska jak: Czesław Pasternak, Franciszek Wojciechowski, Antoni Skorupiński, Józef Ratajczak, Antoni Nowak, Stanisław Lasik, Jan Apolinarski, Antoni Łukaszewski, Antoni Majorek, Ignacy Stachowiak, Franciszek Kolan. Powstańcy ci są pradziadkami bądź prapradziadkami uczniów szkoły podstawowej w Wilkowicach.

Zbiór pamiątek, zdjęć, map, prac o powstaniu, powodują, że wystawa ta jest bardzo bogata w treść, która skłania do refleksji. A kiedy się ją ogląda czuje się powagę tego wydarzenia.

Uroczystość nadania szkole imienia rozpoczęła się mszą święta, w której uczestniczyli uczniowie szkoły jak i zaproszeni na tę uroczystość goście. Część oficjalna odbyła się przed murami szkoły. Pani dyrektor Dorota Urbańczak przywitała wszystkich zaproszonych gości. Tablicę upamiętniającą 90 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego odsłonił wójt gminy Janusz Chodorowski oraz płk. Marek Śmietana. Natomiast poświęcenia tablicy dokonał syn powstańca wielkopolskiego ksiądz prałat Konrad Kaczmarek.

Uroczystość nadania szkole imienia Powstańców Wielkopolskich była dostojna i poważna. Przedstawicielki Stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy z Leszna wręczyły córkom i synom powstańców z Wilkowic medale okolicznościowe. Natomiast uczennicom, które zajęły pierwsze trzy miejsca w konkursie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim podarowały nagrody rzeczowe. Dla uczniów wydarzenie to było na pewno ciekawą lekcją patriotyzmu. Po części oficjalnej, część artystyczną zaprezentowali uczniowie.

Szkoła Podstawowa w Wilkowicach jest 108-mą szkołą Polsce, której patronem są Powstańcy Wielkopolscy.

+
Team Members
+
Happy Clients
Coffee Cups
+
Problems solved