EGZAMINY KLAS ÓSMYCH

EGZAMINY KLAS ÓSMYCH

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie internetowej CKE:

https://cke.gov.pl/…/harmonogram-komunikaty-i-informacje/