,,SZKOŁA LOGICZNEGO MYŚLENIA”

,,SZKOŁA LOGICZNEGO MYŚLENIA”

Z radością informujemy, że w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego, nasza szkoła zdobyła certyfikat
oraz tytuł „SZKOŁA LOGICZNEGO MYŚLENIA.”

Od 1 grudnia 2023 r. do 05 kwietnia 2024 r. zrealizowaliśmy zadania przewidziane regulaminem konkursu, polegające na przeprowadzeniu konkursu pt. „Mistrz sudoku” oraz konkursu matematycznego pt. „Mądra głowa”, opracowaniu autorskiej gry logicznej, przygotowaniu matematycznych/logicznych opowiadań, przeprowadzeniu zabawy „Prawda czy fałsz” oraz twórczym rozwiązaniu problemów, które miały wiele poprawnych odpowiedzi. Warunkiem otrzymania certyfikatu było również ukończeniu przez nauczyciela kursu pt. „Rozwijanie logicznego myślenia u dzieci
w szkole/placówce oświatowej”. Komisja oceniła każde z wykonanych zadań
na 100 %, co napawa nas dumą.

Imponujący wynik nie byłby możliwy bez ogromnego zaangażowania nauczycieli: Joanny Cieślak, Aldony Ginter, Iwony Gołąbki, Katarzyny Kobieli, Agnieszki Lewczuk, Anny Markiewicz i  Eweliny Zajdel – Klary oraz uczniów
z klas: 3 b, 3 c, 4 a, 4 b, 5 a, 5 b, 6 a, 6 b, 7 a, 7 b.

Wszystkim, którzy przyczynili się do powiększenia galerii certyfikatów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Lipnie serdecznie dziękujemy!

Aldona Ginter, Joanna Cieślak – koordynatorki konkursu