LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLI W LIPNIE I RADOMICKU

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLI W LIPNIE I RADOMICKU

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lipnie uprzejmie informuje, że lista kandydatów przyjętych do Przedszkola w Lipnie i Przedszkola w Radomicku na rok szkolny 2024/2025 wywieszona jest w wejściu głównym do budynku szkoły oraz budynku przedszkola (ul. Powstańców Wielkopolskich 46). Informacji telefonicznej na temat zakwalifikowanych dzieci do Przedszkola w Lipnie i Przedszkola w Radomicku udziela także sekretariat szkoły w godzinach od 8.00 do 15.00 pod nr tel. 655340259
Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata zakwalifikowanego do przedszkola należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 03 do 12 kwietnia 2024 r.